Cenník upratovacích služieb

A : Upratovanie prízemia - zmývanie a zametanie prízemia + zametanie pred vchodom, vynesenie nepotrebných reklamných letákov,  utretie pošt. schránok, výťahu, vonk. vchod. dverí a ich sklenených výplní.

    – 1x týždenne

       – 2x týždenne                            

       - 3x týždenne

  B : Upratovanie v rámci 1 týždňa

 -  zametanie a zmývanie podlahy a schodov celého vchodu ,výťahu,  utieranie vnút. parapiet, vonk. vchodových  dverí a ich sklenených výplní, utretie pošt. schránok, zábradlí ( madiel ), vynesenie nepotrebných reklamných letákov, zametanie pred vchodom. Vyčistenie priestoru pod vstupným roštom a odstraňovanie pavučín - podľa potreby.

1 x za polrok - upratovanie ( zametanie ) pivničných priestorov, utretie a umytie schod. zábradlia - komplet

1 x ročne umývanie okien dostupných zvnútra budovy a osvetľovacích telies.

 C : Kompletné upratovanie v rámci 1 týždňa

-  zametanie a zmývanie podlahy a schodov celého vchodu, výťahu,  utieranie vnút. parapiet, vchodových  dverí, pošt.schránok, zábradlí ( madiel ), umytie sklenených výplní vchod. dverí, vynesenie nepotrebných reklamných letákov,  zametanie pred vchodom. Vyčistenie priestoru pod vstupným roštom a odstraňovanie pavučín - podľa potreby – tzv.: VEĽKÉ upratovanie

 + umytie a zametanie len prízemia ( iný deň v týždni ) , vynesenie nepotrebných rekl. letákov,  zametanie           pred vchodom – tzv.: MALÉ upratovanie

1 x za polrok -  upratovanie ( zametanie ) pivničných priestorov, utretie a umytie schod. zábradlia - komplet

1x ročne umývanie okien – dostupné zvnútra budovy a osv. telies.

    

V  prípade havárií, živelnej pohromy, inej nepredvídanej udalosti, alebo kvôli natieračským, či stavebným prácam, vykoná poskytovateľ uprat. na základe samostatnej objednávky a po dohode, rozsahu a ceny objednaných prác.                                                                 

Pri zametaní a umývaní podláh v spoločných priestoroch sa nebude manipulovať ( čistiť, utierať, premiestňovať ) s osobnými vecami   vlastníkov bytov, ako sú kvety, kvetináče, skrinky, stolíky, stoličky, rôzne krabice, obuv, rohože, ktoré sa v spoločných priestoroch nachádzajú.

To neplatí pre koberce a rohože ktoré sú pri vstupe do bytových domov resp. bytových vchodov.

    

  D: Kombinácia uvedených možností, resp. podľa dohody s vlastníkmi bytov !!!

Zimná údržba je vykonávaná po dohode so zástupcom vlastnikov bytov ( čo sa týka veľkosti, rozsahu prác ) . Ráno do 7 hod., Ak sneží celý deň, tak na obed medzi 11 - 13 hod. a vecer okolo 18. hod. 

Čistiace a upratovacie prostriedky zabezpečuje upratovacia firma. Nie som platca DPH.Cenovú ponuku Vám vystavíme ihneď po obzretí bytového vchodu          ( domu ). 

        V cene sú zahrnuté čistiace a upratovacie prostriedky ! Nie som platca DPH. Platnosť od 1.2.2014